Bedieninge / Ministries  

Persoon Gefokus / People Focused 

Woord & Lofbediening / Word & Praise Ministry

 • Groepe / Groups

  • Liturgika / Liturgic

  • Eredienste / Worship Services

  • Kringe / Rings

  • Lofprysing / Praise 

  • Gebed / Prayers 

 

Lidmaatbediening / Members Ministry

 • Groepe / Groups

  • Diens van Barmhartigheid / Service of Caring

  • Seniors / Seniors

  • Kringe / Rings

 

 

Koninkryksbediening / Kingdom Ministry

 • Groepe / Groups

  • Bybelverspreiding / Bible distribution

  • Uitreik Tembisa / Outreach Tembisa

  • MES Kempton Park

 

 

Jeugbediening / Youth Ministry

 • Groepe / Groups

  • Kinderbediening / Children Ministry

  • Seniorkategese / Senior Catechism

  • Jeugaksie Rebels / Youth Action Rebels

Logistieke gebaseerd / Logistics based

 • Visioneering / Visioning

 • Personeel / Personnel & DVK / SCC

 • Bemarking & Kommunikasie / Communication & Marketing

 

 

 • Groepe / Groups

  • Fondse / Funds​

  • Properties / Eiendomme