Projekte / Projects

Tsohang Basadi

Jare gelede het die die gemeente besluit om 'n naaldwerk projek te begin vir huishulpe in ons omgewing.
Naderhand is besluit om enigiemand wat graag betrokke wil raak te laat inskakel. 
Vrywilligers  vanuit ons eie omgewing en Kempton Park het hulle hulp aangebied om die vaardighede van die mense te ontwikkel en die getal het uitgebrei na omtrent 10 helpers. Elkeen van hierdie persone het 'n spesiale gawe wat ddartoe bydra dat 'n wye veld van vaardighede aangebied kan word.
Wat begin het as 'n klas wat mense naaldwerk leer het ontwikkel in 'n baie besondere projek. Nou leer ons ook mekaar ken ongeag wie en wat jy is. Ons deel mekaar se lief en leed. 
Daar is egter twee persone wat uitgesonder moet word:
    1. Dr. Stefan Hough wat aangebied het om te kom help met tegniese aspekte van die masjiene. Nou is 'n groot gesukkel net 'n klein probleempie
    2. Ds. Petrus Mojela wat daar is om met skrilesing en gebed te open. Hy is ook beskikbaar om te help met geestelike raad en bystand wanneer  iemand hom nodig het.

Years ago, the congregation decided to start a sewing project for domestic workers in our area.
Afterwards it was decided to let anyone join who wanted  to get involved.
Volunteers from our own area and Kempton Park offered their help to develop the skills of the people and the number expanded to about 10 helpers. Each of these individuals has a special gift that contributes to a wide range of skills.
What started as a class that teaches people sewing has evolved into a very special project. Now we also get to know each other regardless of who and what you are. We share each other's love and sorrow.
However, there are two persons to be singled out:
1. Dr. Stefan Hough, who offered to help with technical aspects of the machines. Now a big struggle is just a small problem
2. Rev. Peter Mojela who is available to open proceedings with scripture and prayer. He is also available to help with spritual advice and assistance when someone needs him.

IMG_0274.JPG
IMG_0449.JPG
IMG_0270.JPG
IMG_0278.JPG