Wall of Remembrance / Gedenkmuur

IMG_0199.JPG

Ons Gemeente het ’n gedenkmuur aan die Mopanistraat kant van ons kerk.

Die Koopprys van die nisgraf insluitende ’n graniet bedekking is R1 500,00 (onderhewig aan verandering).

Ander opsie: ’n Deposito van R500,00 en vier maandelikse betalings van gelyke paaiemente van R250,00.

Die gebruik van die nisgraf sal beperk word tot die berging van die as-oorskot van ’n maksimum van 2 (twee) persone.

’n Kontrak tussen die VERKOPER en KOPER sal aangegaan word. Kontrak is by die Kerkkantoor beskikbaar.

Die gravering van die marmerplaat is R180,00. As daar later ekstra letters of woorde bygevoeg moet word op die plaat is die koste R6,00 elk. (pryse onderhewig aan verandering)

Vir plasing van oorskot in Gedenkmuur, kontak asb. vir Jan Fourie (071 711 2563) en indien u wil hê dat die predikant teenwoordig moet by wees wanneer oorskot geplaas word moet u hom eers kontak vir plasing. Gewoonlik vind dit plaas na ’n oggend erediens.

Our Church has a memorial wall on the Mopani Street side of our church.

The Purchase Price of the niche grave including a granite covering is R1 500.00 (subject to change).

Other option: A deposit of R500.00 and four monthly payments of equal installments of R250.00.

The use of the niche grave will be limited to storing the ash residue of a maximum of 2 (two) persons.

A contract between the SELLER and BUYER will be entered into. Contract is available from the Church Office.

The engraving of the marble slab is R180,00. If additional letters or words need to be added later on the plate, the cost is R6,00 each. (prices subject to change)

For placing the remains in Memorial Wall, please contact.  Jan Fourie (071 711 2563) and if you want the minister to be present when placing the remains, first contact him for placement. This usually happens after a morning worship service.