logo 11a.png

     Birchleigh    Gestuurdes vir Christus       -       Sent out for Christ

Tot verdere kennisname word daar nie toevoegings gemaak nie

Die Tsohang Basadi diensgroep is  opgeskort a.g.v. die Covid