Let's talk / Kom ons praat

NG BIRCHLEIGH

Mopani Street / Olienhout Laan

Birchleigh 1618

Kempton Park

birchlei@mweb.co.za

Tel: +27 (011) 3912498

Bankbesonderhede / Bank Details

ABSA Qheque / Tjek
Tak / Branch : 630542

Acc / Rek : 260 580 000

Ref / Verw:

Initials, surname & block number

Voorletters, van  & blok nommer

IMG_4122.JPG
Contact Us / Kontak Ons

Thanks for submitting!