logo 11a.png

Birchleigh    Gestuurdes vir Christus                           Sent out for Christ

Feeding Schemes / Voedeselskemas

Hoër & Laerskool Birchleigh

High & Primary School Birchleigh

Ons Gemeente help om daagliks brood-pakkies vir behoeftige kinders te voorsien by Hoërskool en Laerskool Birchleigh. As u dalk belangstel om betrokke te raak by die voorsien van brood-pakkies vir die skole kan u  die

Kerkkantoor skakel (011 391 2498).

Our Church helps provide bread parcels for needy children daily at Birchleigh High School and Primary School. If you are interested in becoming involved in providing bread parcels for the schools you can contact

the Church Office (011 391 2498).  

Voorsang & Koor / Praise & Choir

As u lief is om te sing en noot kan hou sal ons graag u by die Voorsang en Koor verwelkom.

Skakel Johan Viljoen (011 972 9049 of 083 613 0005) of die Kerkkantoor.

If you love to sing and keep a note, we would like to welcome you to the Praise and Worship and Choir.

Contact Johan Viljoen (011 972 9049 or 083 613 0005) or the Church Office.